آموزش تغییر درصد مورد قبول بیمه نیروهای مسلح در نرم افزار داروخانه پارسیتا


 

 

   از منوی اطلاعات پایه (قسمت 1) بر روی بیمه ها ( قسمت 2) کلیک کنید تا پنجره جدید باز شود.

   در پنجره باز شده از ( قسمت 3 ) بیمه نیروهای مسلح را پیدا کرده و بر روی ویرایش (قسمت 4) کلیک کنید.

  درصد بهای داروی مورد قبول بیمه ( قسمت 5 ) را از 70  به 85 تغییر داده و در نهایت بر روی ثبت ( قسمت 6 ) کلیک کنید.