تماس با ما

 

 Parsita® CHEQUE Free Edition

دفتر مرکزی : رفسنجان ، بلوار مدرس شمالی ، مجتمع آفتاب ، برج سحر ، واحد 1

شماره های تماس شرکت : 8 - 34242105 - 034

دورنگار : 34242001 - 034

Email : Info [@] Raspina.co.ir


بروز رسانیهای جديد

انتشار  1391/01/29:
Parsita® DRUGSTORE

Advanced Edition 91.02.01.0

 

 

انتشار  1391/01/01:
Parsita® DRUGSTORE

Basic Edition 91.01.01