نرم افزار مدیریت داروخانه پارسیتا نسخه Basic

 Parsita® DRUGSTOREBasic Edition

این نرم افزار بدون شک کاربر پسندترین نرم افزار مدیریت داروخانه می باشد که واقعا براساس نیاز وسهولت کار و با نظارت مستقیم اعضا انجمن داروسازان واعمال نظرات انها جهت کامل وبی عیب بودن نرم افزار وهمچنین سهولت استفاده برای کلیه استفاده کنندگان نرم افزار از سطوح کاربری تا مدیریتی تهیه شده است .

جزئيات برنامه - دریافت راهنمای برنامه
 
نرم افزار مدیریت داروخانه پارسیتا نسخه Advanced

 Parsita® DRUGSTORE Advanced Edition

در این نسخه از نرم افزار با اضافه شدن امکانات  مربوط به انبار ، انبار گردانی و ...  به نسخه Basic Edition نرم افزار داروخانه پارسیتا  ،  تمامی نیازهای کاری موجود در داروخانه های دارای انبار  تحت پوشش قرار می گیرد .
 

جزئيات برنامه - دریافت راهنمای برنامه


 


نرم افزار مديريت داروخانه بیمارستانی راسپینا

 Parsita® DRUGSTORE Advanced Edition

این نسخه از نرم افزار با دارا بودن تمامی امکانات نسخه های Basic و Advanced و اضافه شدن امکانات ویژه بیمارستان مانند  بخش، اتاق عمل ،اورژانس ، پذیرش ، ترخیص بیماران ،صندوق ، انبارهای متعدد و غیره رضایت خاطر کاربران و مدیران بیمارستان ها را فراهم می نماید.

جزئيات برنامه 


بروز رسانیهای جديد

انتشار  1391/01/29:
Parsita® DRUGSTORE

Advanced Edition 91.02.01.0

 

 

انتشار  1391/01/01:
Parsita® DRUGSTORE

Basic Edition 91.01.01