1.کلیه امکانات موجود در نسخه  Basic  

2. امکان تعریف چندین انبار و قفسه

3.امکان فروش داروهایی که هنوز سند ورودی آنها صادر نشده با استفاده از قابلیت فروش اضطراری و کسر از موجودی پس از ثبت سند

4.امکان مشاهده و گزارشگیری از داروهایی که با استفاده از روش فروش اضطراری از قفسه یا انبار خارج شده است

5.  سهولت در انبارگردانی با استفاده از امکانات منحصر بفرد سیستم

6. خاتمه انبارگردانی با ارائه سند مغایرت ریالی و تعدادی و صدور سند اصلاحیه

7.تعریف آستانه سفارش های متفاوت برای یک دارو در انبارها و قفسه های مختلف

8.دریافت صورت مغایرت موجودی و اصلاح اتوماتیک آن

9. تعریف سطوح دسترسی کاربران در انبارها و قفسه ها

10.ارسال درخواست دارو از قفسه به انبار و اضافه شدن به موجودی قفسه و کسر از موجودی انبار پس از تائید سند ورودی توسط کاربر قفسه

11. امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان در انبار و قفسه

12.امکان تنظیم زمان نمایش اخطار تاریخ انقضاء دارو و لوازم بهداشتی و تکرار نمایش اخطار در دوره های زمانی قابل تنظیم

13. گزارشگیری از دارو و لوازم آرایشی بهداشتی بر اساس تاریخ انقضاء و تولیدکننده

14.امکان تنظیم فروش و انتقال دارو از قفسه و انبار بر اساس نزدیکترین تاریخ انقضاء ، LIFO و FIFO

در ورژن جدید دهها قابلیت جدید به نرم افزار افزوده شده که در حال حاضر لیست نشده است.


بروز رسانیهای جديد

انتشار  1391/01/29:
Parsita® DRUGSTORE

Advanced Edition 91.02.01.0

 

 

انتشار  1391/01/01:
Parsita® DRUGSTORE

Basic Edition 91.01.01