آشنایی با شرکت راسپیینا فراگستر


از آنجا که بحث دولت الکترونیک و مکانیزاسیون اطلاعات یکی از مباحث جدی و بروز کشور در بخش درمان می باشد؛  شرکت مهندسی راسپینا فراگستر فعالیت خود را از سال 1385 با هدف ارتقاء کاربرد تکنولوژی اطلاعات در نظام درمانی و بیمارستانی کشور آغاز نموده و این امر با تولید سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی راسپینا (Raspina HIS ) تداوم و گسترش یافته است.

این شرکت با شناخت کافی از خواسته مشتریان و نگاه گسترده به آینده  چه از لحاظ کاربری و چه از لحاظ فنی -  همچنین از لحاظ ارائه خدمات مهندسی و پشتیبانی همواره تلاش نموده تا با پیشرفت تکنولوژی های نرم افزاری و اطلاعات درمانی، سیستم های خود را به روز نموده و برای مراکز متعدد راه حل های مناسب را ارائه نماید. یاری پروردگار و همکاری با مراکز درمانی گسترده سبب گردیده تا شرکت مهندسی راسپینا فراگستر جایگاه مناسبی را در جامعه بیمارستانی و مراکز درمانی داشته باشد.

مجوزها و رتبه بندی 

1- گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورکاتیکی از شورای عالی انفورماتیک، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری

2- رتبه 4 در زمینه شبکه داده ها، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سسفارش مشتری، سلامت و پزشکی

3- مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمان

4- پروانه فنی مهندسی در صنعت نرم افزار از وزارت صنایع و معادن