مراحل و فرایند خرید نرم افزار داروخانه پارسیتا

 
جهت خرید نرم افزار داروخانه پارسیتا  از دو روش میتوانید اقدام فرمایید:
 
الف- خرید از طریق سایت پارسیتا

1- ورود به سایت پارسیتا

2- انتخاب گزینه خرید نرم افزار از پنل سمت چپ در صفحه اصلی سایت

3-وارد کردن اطلاعات کارت و تکمیل پرداخت خود.

4- تماس از شرکت و دریافت آدرس داروخانه توسط افراد پشتیبان شرکت

5- ارسال CD حاوی نرم افزار به آدرس داروخانه

6- تماس افراد پشتیبان از شرکت جهت نصب و تحویل نرم افزار به مسئول داروخانه

 

ب- خرید مستقیم از شرکت

1- تماس با شرکت و دریافت شماره کارت یا شماره حساب

2- واریز هزینه نرم افزار به صورت کارت به کارت یا واریز به حساب

3- تماس با شرکت جهت ارائه کد پیگیری پرداخت

4-بررسی پرداخت انجام شده توسط افراد پشتیبان شرکت

5- تماس با داروخانه جهت دریافت آدرس و ارسال CD

6- تماس افراد پشتیبان از شرکت جهت نصب و تحویل نرم افزار به مسئول داروخانه

 

 توجه : درصورت خرید نرم افزار 6 ماه پشتیبانی رایگان اعطا میگردد.

 

 

 

 

 


بروز رسانیهای جديد

نسخه Basic پارسیتا

شامل نرم افزار داروخانه

و اتصال به HIX

 

 

نسخه Advanceپارسیتا

شامل نرم افزار داروخانه

و انبارداری و اتصال به HIX